Adi Shankaracharya mówi, że boska sportowe na całym świecie odbywa się w ciągu jedynek własnej duszy. Podobnie jak odbiciem miasta widziana w lustrze, istnieje w samym lustrze i nie poza nim, tak też odbite sceny odpocząć w duszy tylko oświeconym i nie są oddzielone od niego. Zrealizowaną duszą lub jnanim patrzy na świat w tym samym formularzu, ponieważ w jego wizji istnieje nic oprócz duszy. Biorąc pomoc od złudnej mocy nazwie Maya jnanim oświeca zewnątrz moc duszy. Jogin ?? s twórczości naukowej jest to, w którym za pomocą medium kwarc itp Podstawowymi materiałami obiektów w naturze mogą być tworzone lub zniszczone. Zgodnie z wymogami w naturalnym stworzenia te cechy mogą być wyświetlane, które pragnie autor lub wykonawcą.  1. It‘s quite in here! Why not leave a response?