Każdy atom naszego materialnego świata, działa w oparciu o dobrze zdefiniowanej prawa kosmicznego. Zakładając, że nawet odchylenie minut spacerem od tego prawa ma miejsce, samo istnienie tego gigantycznego kosmosu będzie flądry. Wybuch trwający zaledwie sekundę może podpalić nieskończonej natury, a więc to kosmos mogą być zniszczone. W dzisiejszym ?? s ery nowożytnej jest wielu, którzy wątpią w istnienie Boga. Od zwykłego punktu widzenia istnieje wiele dowodów, które dowodzą istnienia Boga ?? s. Oczywiście, to jest inna sprawa, że ​​człowiek jest uprzedzeń piekło gięte na udowodnienie nieistnienia Boga.  1. It‘s quite in here! Why not leave a response?